Teoriavsnitt "Kost och hälsa, kroppsideal, dopning, alkohol & tobak" HT årskurs 9

Teorihäfte "Kost och hälsa, kroppsideal, dopning, alkohol & tobak" samt målbeskrivning: Teorihäfte - Kroppsideal, doping, alkohol, tobak.docx (219499)

Power-point inför genomgång under teorilektionerna:  Power-point Kost - hälsa.pptx (3914699)
 

Träningsformulär inför provet "Kost och hälsa, kroppsideal, dopning, alkohol & tobak"
docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe58gSzvKUkASGBCl1aOgNl9mfpumFD9N3Q1ebuAX9undx80Q/viewform?usp=sf_link

Folder med fakta om biverkningar av dopning: Folder 100 procent hårda fakta.pdf (231005)

Kontakt