Puls

Puls

Puls är hur hjärtats slag per minut visar sig i artärerna som dunkande blodvågor. En vuxen persons pulshastighet i vila brukar ligga mellan 60 och 80 slag per minut, men barn kan ha mycket snabbare hastighet. Pulsen ska också vara jämn och rytmisk, och normalt stark. Pulsen tas oftast genom att man med pek- och långfingrarna trycker mot en blodåder vid handleden eller halsen, och räknar antalet dunkningar i en minut. När man tar pulsen bedöms också rytmens regelbundenhet och kraft. Pulshastigheten mäts för att uppskatta hjärtats pumpförmåga, antingen i vila eller under ansträngning. Pulshastigheten varierar normalt sett mycket beroende på graden av både fysisk och psykisk ansträngning, och beroende på personens ålder.

Hur pulsen mäts

Pulsen kan mätas överallt på kroppen där den känns, med minst två fingrar, dock inte tumme eller lillfinger eftersom pulsen där ofta är tydlig och kan misstas för pulsen. Vanligast är att pulsen mäts under en minut, med stoppur eller klocka med sekundvisare. Innan mätningen bör man vila i minst fem minuter, för att få fram vilopulsen, och bör ha undvikit nikotin, koffein och annat som kan påverka hjärtslagen i 30 minuter.

Maxpuls är så många slag som hjärtat maximalt kan slå per minut. Ett förenklat sätt att räkna ut maxpulsen är att ta 220 minus din ålder. Om du är 15 år gammal tar du således 220 – 15 och får resultatet 205 slag/minut. Maxpulsen kan man inte förändra med träning.

Vilopuls är pulsen när man vaknar eller när man har vilat under en längre tid. Vid långvarig konditionsträning sänks vilopulsen, och vid utebliven träning så ökar den. En vuxen människa brukar ha en vilopuls på 70-80 slag per minut, men vid stress kan den vara högre. Nyfödda kan ha en puls på 160, och barn under tio år kan ha en puls på 140 utan att det är onormalt. Kvinnors vilopuls är ofta något högre än mäns. På en normaltränad individ bör vilopulsen ligga på ca 55-60 slag/minut. 

Arbetspuls är den puls man har vid vardaglig kroppsansträngning. Den ligger någonstans emellan vilopuls och maxpuls, vanligen mellan 60 och 100 slag per minut.

 

 

Kontakt